BIP

ePUAP

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP:


adres skrytki: SP35/SkrytkaESP

Pismo ogólne

W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-12 14:57:45 Zmiana publikacji sp35
2 2017-12-12 14:43:00 Dodanie publikacji sp35


stronę wyświetlono 227 razy Artykuł wyświetlony 227 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.