BIP

Majątek publiczny

Dnia 2 kwietnia 2003 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję Nr 48/03
o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach nieruchomości obejmującej działkę o pow. 1,8088 ha, położonej w Tychach, przy Al. Piłsudskiego 21. Nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 35 jest własnością Gminy Tychy.
Nieruchomość przeznaczona jest na realizację celów statutowych i została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Obiektem zarządza dyrektor szkoły.


Majątek publiczny placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. obejmuje:

środki trwałe, tj. budynek, grunt, boiska, plac zabaw i sprzęt trwały  (zaewidencjonowane w księdze środków trwałych) - 10 889 298,10 zł

pozostałe środki trwałe  (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) - 444 709,44 zł

wartości niematerialne i prawne (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) - 41 257,55 zł

księgozbiór  49 065,42

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-05-10 13:57:36 Zmiana publikacji sp35
2 2012-07-19 12:22:00 Zmiana publikacji sp35
3 2012-07-19 12:16:29 Zmiana publikacji sp35


stronę wyświetlono 1105 razy Artykuł wyświetlony 1105 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.