BIP

Majątek publiczny

Dnia 2 kwietnia 2003 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję Nr 48/03
o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach nieruchomości obejmującej działkę o pow. 1,8088 ha, położonej w Tychach, przy Al. Piłsudskiego 21. Nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 35 jest własnością Gminy Tychy.
Nieruchomość przeznaczona jest na realizację celów statutowych i została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Obiektem zarządza dyrektor szkoły.


Majątek publiczny placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. obejmuje:

środki trwałe, tj. budynek, grunt, boiska, plac zabaw i sprzęt trwały  (zaewidencjonowane w księdze środków trwałych) - 10 889 298,10 zł

pozostałe środki trwałe  (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) - 444 709,44 zł

wartości niematerialne i prawne (zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych) - 41 257,55 zł

księgozbiór  49 065,42

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-05-10 13:57:36 Zmiana publikacji sp35
2 2012-07-19 12:22:00 Zmiana publikacji sp35
3 2012-07-19 12:16:29 Zmiana publikacji sp35


stronę wyświetlono 941 razy Artykuł wyświetlony 941 razy